fbpx
Podróż do Twojego zęba – czyli trochę słów o jego budowie

Podróż do Twojego zęba – czyli trochę słów o jego budowie

Ugry­złaś jabłko, i pró­bu­jesz zacząć roz­ma­wiać z kole­żanką o wczo­raj­szej lek­cji mate­ma­tyki. Nagle coś wydaje się zabawne – wypadł jeden z Two­ich zębów! Zła­pa­łaś ząb i trzy­masz w swo­jej ręce. Dokład­nie mu się przy­glą­dasz. W ustach czu­jesz dużą pustą...